Einsteinův mozek

Čtenářská cena Einsteinův mozek pro nejlepší povídku a román
ORGANIZÁTOŘI

fantasya_88x31.gifpevnost_88x31.gif

legie_88x31.gifpoutnik_8x31.gif

trifid_88.gif

S PODPOROU

daemon_88x31.giffantasyplanet_88x31.gif

fantazia_88x31.gifikarie_88x31.gif

sarden_88x31.giffsf_88x31.jpg

O projektu

Stejně jako ve světě, existuje u nás, na teritoriu České a Slovenské republiky, značné množství specifických cen pro díla z oblasti science fiction a fantasy. Jedná se o ceny jednotlivých nakladatelů, odborně profilovaných porot, fanovských klubů. Stále však chybí protipól těchto ocenění a tím je ocenění čtenářské, tedy ocenění nejlepší povídky a románu roku, o kterém budou svými hlasy rozhodovat právě ti, pro něž se knihy píší a vydávají - čtenáři.

Česká science fiction scéna udělala od dřevních dob velký kvantitativní i kvalitativní skok kupředu. Každý rok vychází víc než sto originální povídek a několik desítek románů tuzemských autorů. Proto je možné a vhodné udělat následující krok, který na základě názorů všech zainteresovaných příznivců science fiction a fantasy umožní vyzdvihnout a zviditelnit ta díla, která si to zaslouží - současně tak na ně upozornit i širší čtenářskou veřejnost.

Právě na těchto stránkách můžete nalézt všechny informace o čtenářské ceně O Einsteinův mozek pro nejlepší povídku a román roku 2006 a hlavně - sami můžete pro nejlepší díla hlasovat.

Za vyhlašovatele ceny v abecedním pořádku:

 • nakladatelství Klubu Julese Vernea
 • nakladatelství Straky na vrbě
 • nakladatelství Triton
 • Pevnost
 • server Fantasya
 • server Legie

Za sympatizanty a spolupracovníky:

 • Daemon
 • Fantázia
 • FantasyPlanet
 • Ikarie
 • Sarden
 • Magazín Fantasy and Science Fiction

Bereme vás vážně, protože vy nás berete vážně!

© 2007 | kontakt mozek@legie.info
[reklama: NaTričko.cz]