Einsteinův mozek

Čtenářská cena Einsteinův mozek pro nejlepší povídku a román
ORGANIZÁTOŘI

fantasya_88x31.gifpevnost_88x31.gif

legie_88x31.gifpoutnik_8x31.gif

trifid_88.gif

S PODPOROU

daemon_88x31.giffantasyplanet_88x31.gif

fantazia_88x31.gifikarie_88x31.gif

sarden_88x31.giffsf_88x31.jpg

Pravidla

Hlasování proběhne dvoukolově. V prvním nominačním kole může každý čtenář, který se zaregistruje na hlasovacích stránkách Ceny o Einsteinův mozek mozek.legie.info poslat až tři hlasy třem povídkám a až tři hlasy třem románům poprvé vydaným v roce 2006 a to v českém jazyce. Je možné hlasovat jen pro díla publikovaná v knihách a časopisech s přiřazeným ISBN nebo ISSN.

  1. Nutnou podmínkou k účasti v hlasování je funkční emailová adresa. Díla, pro která je možné hlasovat jsou vybírána z databázových seznamů přímo na hlasovacích stránkách. První nominační kolo bude trvat do posledního srpna roku 2007 a jeho výsledky budou do 14ti dnů oznámeny na hlasovacích stránkách, na sff serverech a v sff periodicích.

  2. Do druhého hlasovacího kola postoupí tři nominované povídky a tří nominované romány. O vítězné tuzemské povídce/ románu roku pak rozhodnou čtenáři
    1. Pomocí hlasovacích lístků uveřejněných ve science fiction magazínu Pevnost a Magazín Fantasy and Science Fiction, případně v dalších knihách.
    2. Čtenáři- účastníci conu Fenixcon 2007 v Brně vhozením hlasovacího lístku do hlasovací schránky.

  3. Vyhlášení čtenářsky nejúspěšnější povídky a románu roku proběhne na Fénixconu v průběhu slavnostního večera. Deset hlasujících z prvního i druhého kola bude vylosováno a odměněno předplatným magazínu Pevnost nebo Magazínu Fantasy and Science Fiction nebo souborem knih z nakladatelství Klubu Julese Verena, Straky na Vrbě a Triton.

  4. Autoři oceněných děl obdrží Einsteinův mozek (tedy nefunkční kopii)

Poznámky:

Vzhledem k ročnímu objemu česky vydávaných tuzemských originálních prací byly zavedeny jen kategorie román a povídka. Rozdělení bylo provedeno podle následujících kritérií:

Román: je publikován samostatně, má délku větší než sto dvacet stran.

Povídka: může být publikována spolu s dalšími povídkami v jednom svazku, délka by neměla přesáhnout sto dvacet stran.

Objevíte li v hlasovací databázi chybu, můžete na ni upozornit na mozek@legie.info. Náprava bude zjednána neprodleně.

Vícenásobné hlasování
Každý hlasující má v nominačním kole právo hlasovat nejvýše pro tři povídky a tři romány. Byla podniknuta opatření pro odhalení vícenásobných hlasování. Vyhlašovatelé ceny si však uvědomují, že stejně jako není možné zamezit padělání bankovek, nejsou schopni zajistit stoprocentní kontrolu unikátnosti jednotlivých hlasů. V případě prokázání vícenásobného hlasování budou anulovány všechny hlasy dotyčného účastníka.

© 2007 | kontakt mozek@legie.info
[reklama: NaTričko.cz]